Doradztwo w agrobiznesie

Consultancy services in agribusines

2022Z

Kod przedmiotu01S1-DWA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówOrganizacja systemu doradztwa na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce i UE. Tendencje rozwojowe w doradztwie. Zakres instytucjonalny i funkcjonalny doradztwa. Ewolucja potrzeb doradczych w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. Doradztwo w procesie identyfikacji i rozwiązywania problemów doradczych. Rola doradztwa w relacjach agrobiznesu z otoczeniem instytucjonalnym. Doradztwo w wybranych ogniwach agrobiznesu.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:Teoretyczne podstawy doradztwa. Percepcja. Komunikacja interpersonalna. Czynniki warunkujące skuteczność usługi doradczej. Formy i metody oddziaływań doradczych. Ocena możliwości funkcjonowania i rozwoju nowych podmiotów w systemie agrobiznesu. Identyfikacja potrzeb doradczych (studium przypadku). Proces doradczy - rozwiązywanie problemów podmiotów funkcjonujących w systemie agrobiznesu na wybranych przykładach. Ocena proponowanych rozwiązań pod kątem możliwości ich wdrażania.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brodziński Z., Chyłek E.K., Doradztwo w agrobiznesie, ART w Olsztynie, 1999 2) Ryznar J., Doradztwo rolnicze w zarysie, wyd. AR Wrocław , 1995 3) Van Den Ban A.W. H.S. Hawkins , Doradztwo rolnicze, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi