Fitopatologia

Fitopathology

2023Z

Kod przedmiotu01S1-FITOP
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówSymptomatologia i etiologia chorób z uwzględnieniem grup taksonomicznych sprawców (czynniki abiotyczne, biotyczne: wirusy, bakterie, organizmy grzybopodobne, grzyby, pasożytnicze rośliny nasienne). Szkodliwość chorób roślin. Uwarunkowania egzo –i endogenne procesu chorobowego oraz interakcje patogen-gospodarz, patogen–antagonista, odporność. Metody diagnostyczne w fitopatologii. Epidemiologia chorób roślin. Metody ochrony roślin przed chorobami. Biotechnologia w ochronie roślin przed chorobami,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Choroby powodowane przez czynniki nieinfekcyjne. Choroby powodowane przez wiroidy i wirusy. Choroby powodowane przez fitoplazmy i bakterie. Choroby powodowane przez pierwotniaki i glonowce. Choroby powodowane przez grzyby. Choroby powodowane przez pasożytnicze rośliny nasienne. Klasyfikacja i diagnostyka patogenów roślin. Rozpoznawanie objawów chorób roślin. Metody profilaktyki i zwalczania
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Borecki Z., Nauka o chorobach roślin. , PWRiL Warszawa , 2001 2) Weber Z., Kryczyński S. , , Fitopatologia. Podstawy fitopatologii. , t. I, PWRiL Warszawa, 2010 3) Kochman J, Zarys mikologii dla fitopatologów. , PWRiL Warszawa, 1986 4) Weber Z., Kryczyński S, Fitopatologia. Choroby roślin uprawnych. , t. II, PWRiL Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi-