Fizjologia roślin

Plant physiology

2022Z

Kod przedmiotu01S1-FIZJOROS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szwejkowska A., Fizjologia roślin , WN UAM Poznań, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi