Gleboznawstwo II

Soil science II

2021L

Kod przedmiotu01S1-GLEBII
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówechy morfologiczne, procesy glebotwórcze i jednostki systematyki gleb. Bonitacja i waloryzacja gleb. Klasy bonitacyjne gleb i kompleksy rolniczej przydatności. Zasoby glebowe Polski i struktura ich użytkowania. Wymagania glebowe roślin rolniczych sadowniczych i warzywniczych. Zagrożenia, ochrona i rekultywacja gleb.,ĆWICZENIA:ĆWICZENIA: Określenie cech morfologicznych (barwy, struktury, tekstury) poziomów genetycznych i diagnostycznych gleb. Rozpoznawanie jednostek systematyki gleb z wykorzystaniem monolitów glebowych. Treść i wykorzystanie map klasyfikacji bonitacyjnej, siedlisk leśnych i glebowo-rolniczych. Opisywanie gleb mineralnych i organicznych w wybranych formach terenu okolic Olsztyna.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z., "Badania ekologiczno-gleboznawcze", Wyd. Nauk. PWN, 2004, s. 344 2) Hillel D., ,„Gleba w środowisku”, Wyd. Nauk. PWN, 2012, s. 344 3) Łachacz A. (Red.), "Morfologia, systematyka i kartografia gleb.", Wyd. UWM Olsztyn, 2010, s. 107 4) Mocek A. (Red.), „Gleboznawstwo", Wyd. Nauk. PWN SA, 2015, s. 571 5) Zawadzki (Red.), "Gleboznawstwo", PWRiL, 1999, s. 560
Literatura uzupełniająca
UwagiZajęcia terenowe.