Kompleksy agroenergetyczne

Agri-Energy Complexes

2023Z

Kod przedmiotu01S1-KOMA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówAgroenergetyka, idea i perspektywy. Zagadnienia związane z udziałem i rolą bioenergii (OZE) w gospodarce krajowej, UE i Świata. Energetyka prosumencka, praktyczne aspekty wykorzystania bioenergii na szczeblu lokalnym. Biomasa i biopaliwa: terminologia, definicje i określenia. Źródła biomasy rolniczej i leśnej jako surowca energetycznego, sortymenty przeznaczane na cele energetyczne. Skala wykorzystania biomasy na cele energetyczne w Polsce i UE.,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Podstawowe definicje, wielkości i jednostki miar dotyczące energii i mocy. Ocena efektywności ekonomicznej i energetycznej produkcji i wykorzystania biomasy na cele energetyczne. Zarządzanie kompleksem bioenergetycznym oraz ocena korzyści i zagrożeń jakie wynikają z wykorzystania bioenergii. Aspekty modernizacji obiektów konwencjonalnych w kierunku wytwarzania bioenergii. Zajęcia terenowe w obiektach produkujących i dystrybuujących energię na rynku lokalnym.,ĆWICZENIA TERENOWE:ĆWICZENIA:Podstawowe definicje, wielkości i jednostki miar dotyczące energii i mocy. Ocena efektywności ekonomicznej i energetycznej produkcji i wykorzystania biomasy na cele energetyczne. Zarządzanie kompleksem bioenergetycznym oraz ocena korzyści i zagrożeń jakie wynikają z wykorzystania bioenergii. Aspekty modernizacji obiektów konwencjonalnych w kierunku wytwarzania bioenergii. Zajęcia terenowe w obiektach produkujących i dystrybuujących energię na rynku lokalnym.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kołodziej B., Matyka M. (red.) , Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne., PWRiL, Poznań , 2012, s. 594
Literatura uzupełniająca
Uwagi