Logistyka w agrobiznesie

Logistics in Agribusiness

2022L

Kod przedmiotu01S1-LAG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy zarządzania
Wymagania wstępneZnajomość funkcjonowania rynku i podstaw marketing
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPrzedmiot i zadania gospodarcze logistyki. Obszary logistyki w przedsiębiorstwie. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Podejście systemowe w logistyce. Logistyka – nowoczesna koncepcja zarządzania przepływem materiałów. Infrastruktura procesów logistycznych. Logistyka zaopatrzenia. Logistyka produkcji. Logistyka dystrybucji. Łańcuch logistyczny. Koszty procesów logistycznych. Projektowanie i modelowanie systemów logistycznych. Strategie logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnych. Znaczenie transportu w logistyce. Komputerowe wspomaganie systemów logistycznych. ,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:Tradycyjne problemy logistyki. Infrastruktura logistyki wewnętrznej. Logistyka w firmie – czynniki wpływające na koszty i znaczenie logistyki. Warianty organizacji procesów dystrybucji. Logistyczna analiza gospodarowania materiałami w procesie produkcji przedsiębiorstwa. Problemy lokalizacji w firmie i firmy. Analiza popytu w łańcuchu dostaw. Analiza poziomu obsługi w łańcuchu dostaw. Zarządzanie informacją w logistyce. Rachunek kosztów logistyki. Rachunek kosztów zaopatrzenia. Rachunek kosztów logistyki wewnętrznej. Rachunek kosztów dystrybucji. Ekologistyka i logistyka zwrotna. Niekonwencjonalne rozwiązania logistyczne w przedsiębiorstwie.
Cel kształceniaPrzedstawienie uwarunkowań związanych z zarządzaniem przepływami rzeczowymi i informacyjnymi w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem przepływów wewnętrznych i zewnętrznych.
Literatura podstawowa1) Gołembska Elżbieta (red.), Logistyka, C.H.Beck, Warszawa, 2012 2) Pisz Iwona, Sęk Tadeusz, Zielecki Władysław, Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012 3) Bendkowski Józef, Wybrane elementy zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie, Politechniki Śląskiej, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi