Łąkarstwo

Grassland Science

2022L

Kod przedmiotu01S1-LAK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówRozmieszczenie trwałych użytków zielonych w Polsce i na świecie. Gospodarcze i przyrodnicze znaczenie użytków zielonych. Czynniki siedliskowe użytków zielonych. Typologiczny podział łąk. Fitosocjologiczna klasyfikacja zbiorowisk trawiastych. Nawożenie użytków zielonych. Zasady racjonalnego użytkowania łąk i pastwisk. Sposoby poprawy (zagospodarowania) użytków zielonych. Rola użytków zielonych w ochronie środowiska,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Budowa morfologiczna traw. Charakterystyka najważniejszych gospodarczo gatunków traw i roślin motylkowatych – budowa morfologiczna, wymagania siedliskowe i zastosowanie. Pospolite zioła łąkowo-pastwiskowe. Chwasty użytków zielonych – podział, najważniejsze gatunki. Gatunki z rodziny turzycowatych i sitowatych. Rozpoznawanie roślin łąkowo-pastwiskowych w różnych siedliskach.,ĆWICZENIA TERENOWE:ĆWICZENIA:Budowa morfologiczna traw. Charakterystyka najważniejszych gospodarczo gatunków traw i roślin motylkowatych – budowa morfologiczna, wymagania siedliskowe i zastosowanie. Pospolite zioła łąkowo-pastwiskowe. Chwasty użytków zielonych – podział, najważniejsze gatunki. Gatunki z rodziny turzycowatych i sitowatych. Rozpoznawanie roślin łąkowo-pastwiskowych w różnych siedliskach.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Rogalski M., Łąkarstwo, Kurpisz, Poznań, 2004, s. 1-272 2) Falkowski M., Łąkarstwo i gospodarka łąkowa, PWRiL Warszawa, 1983, s. 1-615 3) Grzegorczyk S>, Rośliny zbiorowisk trawiastych, UWM OLsztyn, 2010, s. 1-145 4) Moraczewski R., Łąki i pastwiska w gospodarstwie rolnym, SGGW – AR Warszawa, 1996, s. 1-220
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak