Metody diagnostyczne w patofizjologii roślin

Diagnostic methods in plant pathophysiology

2023L

Kod przedmiotu01S1-MDWPR
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Płażek A, Patofizjologia roslin 2. Kozłowska M., Konieczny G. Grajewski J. (red.), 2006r., "Mikotoksyny i grzyby pleśniowe, zagrożenie dla człowieka i zwierząt", wyd. Bydgoszcz., UR, Kraków, 2011 2) Kozłowska M., Konieczny G.,, Biologia odporności roślin na patogeny i szkodniki, AR, Poznań, 2003 3) Woźny A., Przybył K (red.), Komórk roślinne w warunkach stresu, t. I/1-3, wyd. Wydawnictwi Naukowe UAM, Poznań, t.I/cz.1, 2 i 3. , 2004 4) Somma M., Analiza próbek spożywczych na zawartość genetycznie modyfikowanych organizmów. "Izolacja i oczyszczanie DNA", t. t.r.4, http://gmotraining.jrc.it/docs/Manual%20PL/Rozdzia, t.R. 4,, 2004 5) Grajewski J. (red.), 2006r., Mikotoksyny i grzyby pleśniowe, zagrożenie dla człowieka i zwierząt, UKW, Bydgoszcz, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi