Mikrobiologia

Microbiology

2021Z

Kod przedmiotu01S1-MIKRO
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówystematyka i klasyfikacja drobnoustrojów. Rozmieszczenie mikroorganizmów w biosferze. Charakterystyka: bakterii, grzybów pleśniowych, drożdży i wirusów. Mikroorganizmy modyfikowane genetycznie. Metabolizm drobnoustrojów: odżywianie, oddychanie tlenowe, oddychanie beztlenowe, fermentacje, rozmnażanie, fotosynteza. Podstawowe mechanizmy metabolizmu i przemian energetycznych. Stałość, zmienność, rekombinacja i przekazywanie informacji genetycznej. Wiązanie azotu cząsteczkowego. Rozkład związków organicznych i mineralnych. Ekologia drobnoustrojów. Znaczenie drobnoustrojów w rolnictwie. Wykorzystanie drobnoustrojów w produkcji żywności i przetwórstwie. Charakterystyka wybranych drobnoustrojów chorobotwórczych.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Techniki mikroskopowania. Przygotowywanie preparatów mikrobiologicznych. Izolacja, hodowla i diagnostyka drobnoustrojów. Wzrost i namnażanie drobnoustrojów. Morfologia i cytologia: bakterii, grzybów pleśniowych, drożdży. Metody określania liczby i biomasy drobnoustrojów. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje. Wzajemne stosunki między drobnoustrojami. Transformacja różnych substancji przez drobnoustroje. Współżycie między drobnoustrojami a organizmami wyższymi.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu mikrobiologii ogólnej. Uświadomienie roli drobnoustrojów w biosferze, z ukierunkowaniem na produkcję rolniczą.
Literatura podstawowa1) Schlegel H.G., Mikrobiologia ogólna, PWN, Warszawa. , 2000 2) Różalski A. , Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego., 1996 3) Duszkiewicz – Reinhard W., Grzybowski R., Sobczak E., Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i technicznej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa. , 2000 4) Salyers A.A., Whitt D.D., Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość I środowisko, PWN, Warszawa., 2003 5) Libudzisz Z., Kowal K. , Mikrobiologia techniczna, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2000 6) Kunicki – Goldfinger W., Życie bakterii, PWN, Warszawa, 2001
Literatura uzupełniająca1) Łaniewska – Trokenheim Ł., wyd. wyd. UWM w Olsztynie, Mikrobiologia w towaroznawstwie żywności, 2007r., tom 2) Paul E.A., Clark F.E. , wyd. wyd. UMCS Lublin, Mikrobiologia i biochemia gleb, 2000r., tom 3) Michejda J., Augustyniak J. , wyd. wyd. PWN, Warszawa, Podstawy biologii komórki, 1999r., tom
UwagiZajęcia laboratoryjne mogą odbywać się maksymalnie w 16. osobowych grupach.