Nasiennictwo

Seed science and technology

2023Z

Kod przedmiotu01S1-NASIE
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówZadania i zakres nasiennictwa, związki z hodowlą roślin i praktyką rolniczą. Ocena i rejestracja odmian. Ochrona odmian. Wyłączne prawo do odmiany a przywileje i obowiązki rolnika. Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe. Kategorie i stopnie kwalifikacji materiału siewnego. Degeneracja odmian i materiału siewnego. Zasady produkcji materiału siewnego odmian roślin uprawnych populacyjnych i mieszańcowych. Historia , organizacja oraz stan hodowli i nasiennictwa w kraju. Światowy przemysł nasienny.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Elementy biologii nasion i nasionoznawstwa. Etapy kwalifikacji materiału siewnego. Ocena organoleptyczna materiału siewnego. Pobieranie prób w nasiennictwie. Międzynarodowe przepisy oceny nasion. Laboratoryjna ocena jakości materiału siewnego: wilgotność, czystość, masa 1000 nasion, zdolność kiełkowania, żywotność, wigor, zdrowotność. Wymagania jakościowe dla materiału siewnego. Ocena sadzeniaka ziemniaka. Dokumentacja w nasiennictwie. Uszlachetnianie materiału siewnego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kwiatkowski J., Szczukowski S., Tworkowski J., Wybrane zagadnienia z nasiennictwa, UWM Olsztyn, 2017 2) Duczmal K., Tucholska H. (red.), Nasiennictwo, t. 1 i 2, PWRiL, 2000 3) Szymczyk R., Odmianoznawstwo i ocena odmian, PWRiL, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi