Odporność agrofagów na środki ochrony roślin

Resistance of Pathogens, Pests and Weeds to Crop Protection Agents

2023L

Kod przedmiotu01S1-OAS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Adamczewski K., Odporność chwastów na herbicydy., PWN, 2014 2) Malinowski H., Odporność owadów na insektycydy., Wieś Jutra, 2003 3) Nowaczyk K., Obrępalska-Stęplowska, Wybrane mechanizmy nabywania odporności organizmów na środki ochrony roślin, Postępy Biologii Komórki, 2006 4) Węgorek P., Mrówczyński M., Zamojska J., Odporność agrofagów na środki ochrony roślin w rolnictwie zrównoważonym na przykładzie słodyszka rzepakowego (Meligethes aeneus F.), Fragmenta Agronomica, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi