Podstawy ogrodnictwa

Fundamentals of Horticulture

2022Z

Kod przedmiotu01S1-PODO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówProdukcja warzyw i owoców w krajach Unii Europejskiej. Stan ogrodnictwa w Polsce i kierunki jego rozwoju. Pochodzenie roślin ogrodniczych, spożycie i znaczenie w odżywianiu. Wpływ czynników siedliska na plonowanie. Rejonizacja i specjalizacja, rozmnażanie roślin ogrodniczych. Zabiegi pielęgnacyjne. Podstawowe zasady integrowanej produkcji warzyw i owoców.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Metody przyspieszania polowej produkcji warzyw. Technologia uprawy warzyw: kapustnych, korzeniowych, cebulowych, psiankowatych i dyniowatych. Podstawy agrotechniki i odmianoznawstwa roślin ziarnkowych, pestkowych i jagodowych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) PIENIĄŻEK, "Sadownictwo", PWRIL WARSZAWA, 2000 2) KNAFLEWSKI M, OGÓLNA UPRAWA WARZYW, PWRIL POZNAŃ, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagiprzedmiot prowadzony w małych grupach