Przetwórstwo owoców i warzyw

Fruit and Vegetable Processing

2023Z

Kod przedmiotu01S1-POW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńLABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Zasady doboru surowców owocowych i warzywnych przeznaczonych do przetwórstwa. Skład chemiczny owoców i warzyw, zmiany podczas suszenia i obróbki termicznej. Obróbka wstępna, zabiegi pomocnicze przy konserwowaniu owoców i warzyw. Cel i metody blanszowania owoców i warzyw. Podstawowe obliczenia recepturalne. Owoce i warzywa o minimalnym stopniu przetworzenia. Technologia kiszonek. Przydatność surowców ogrodniczych i zasady produkcji konserw apertyzowanych. Metody utrwalania konserw owocowych i warzywnych. Technologia produkcji soków owocowych i warzywnych, zagęszczonych i pitnych. Technologia win owocowych. Zasady produkcji wyrobów owocowych słodzonych (konfitur, owoców kandyzowanych, galaretek) oraz koncentratów słodzonych (dżemów, marmolad, powideł). Zmiany barwy produktów owocowych i warzywnych zachodzące pod wpływem czynników środowiska przetwórczego. Cechy jakościowe suszu owocowego i warzywnego. Wskaźniki jakości soków owocowych i warzywnych. Domowe przetwórstwo owoców i warzyw. Warzywne i owocowe produkty regionalne.
Opis wykładówbrak
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zadernowsi R., Oszmiański J., Wybrane zagadnienia z przetwórstwa owoców i warzyw. , Wyd. ART Olsztyn, 1994 2) Jarczyk A., Płocharski W., Technologia produktów owocowo-warzywnych. , Wyd. WSEH w Skierniewicach, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagiprzedmiot prowadzony w małych grupach