Podstawy rachunkowości

Basic accountancy

2021L

Kod przedmiotu01S1-PRACH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy ekonomii
Wymagania wstępneznajomość podstawowych zagadnień ekonomicznych dotyczących funkcjonowania przedsiebiorstw
Opis ćwiczeń
Opis wykładów1. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw i jej funkcje. 2. Główne źródła informacji o przedsiebiorstwie, bilans majątkowy i rachunek zysków i strat. 3. Podstawowe kategorie ekonomiczne: koszty, przychody i zyski. 4. Inwentaryzacja, jej metody i rodzaje. 5. Operacje gospodarcze i ich rodzaje. 6. Etapy prac w rachunkowości. 7. Źródła finansowania działalności.,ĆWICZENIA PROJEKTOWE:ĆWICZENIA:1. Cechy, funkcje i zasady rachunkowości.2. Sprawozdanie finansowe. 3. Operacje gospodarcze. 4. Konto księgowe. 5. Etapy prac w księgowości. 6. Wynik finansowy. 7. Rozrachunki. 8. Równowaga, rozwój, ryzyko. Analiza inwestycji. Ocena sprawozdań finansowych i rachunkowości finansowej. Analiza zysków. Ocena wskaźników finansowych: zyskowności aktywów i kapitałów własnych.,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:1. Cechy, funkcje i zasady rachunkowości.2. Sprawozdanie finansowe. 3. Operacje gospodarcze. 4. Konto księgowe. 5. Etapy prac w księgowości. 6. Wynik finansowy. 7. Rozrachunki. 8. Równowaga, rozwój, ryzyko. Analiza inwestycji. Ocena sprawozdań finansowych i rachunkowości finansowej. Analiza zysków. Ocena wskaźników finansowych: zyskowności aktywów i kapitałów własnych.
Cel kształceniaCelem poznawczym nauczania przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy w zakresie teoretycznych zagadnień dotyczących rachunkowości. Celem praktycznym przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności posługiwania się podstawowymi zagadnieniami rachunkowości.
Literatura podstawowa1) Bórawski Piotr, Burchart Renata, Żuchowski Ireneusz, Podstawy rachunkowości finansowej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2015 2) Nowak Edward, Rachunkowość kurs podstawowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008 3) Niewiadoma Maria, Rachunkowość teoria Ogólna i zadania z rozwiązaniami, Difin, Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca1) Gierusz Barbara, wyd. ODDK, Gdańsk, Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania, 2009r., tom
Uwagi