Przechowalnictwo produktów rolnych

Storage of agricultural crops

2024Z

Kod przedmiotu01S1-PRZEPRORO
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia, biochemia, fizjologia roślin, szczegółowa uprawa roślin i chemia rolna
Wymagania wstępneStudent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu fizjologii plonów, znać anatomiczną i morfologiczną budowę użytkowych organów roślinnych. Orientować się w możliwościach zmechanizowanego zbioru płodów rolnych.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówizjologiczne i biochemiczne przemiany zachodzące w płodach rolnych podczas przechowywania. Sposoby przechowywania i konserwacji ziarna zbóż, nasion roślin oleistych i motylkowych, bulw ziemniaka, korzeni buraka oraz pasz z użytków zielonych. Przechowywanie części użytkowych innych roślin uprawnych. Zmiany wartości nasiennej, odżywczej i przetwórczej płodów rolnych w czasie ich przechowywania. Typy oraz urządzenia techniczne spichrzów, przechowalni i magazynów. Maszyny i urządzenia używane do dosuszania i konserwacji ziarna zbóż oraz nasion roślin uprawnych. Środki przedłużające trwałość – metody chemiczne, fizyczne i biologiczne. Czynniki wpływające na przechowywanie plonów – temperatura, O2, CO2, etylen, substancje lotne, wilgotność względna i cyrkulacja powietrza. Przechowywanie plonów w NA, KA, ULO, Bezpieczeństwo obsługi komór KA i ULO. Oddziaływanie nawożenia, sposobu zbioru oraz warunków zewnętrznych na wartość i jakość przechowywanych płodów rolnych.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Ocena przechowywanego ziarna zbóż z wykorzystaniem wskaźników organoleptycznych. Określanie wilgotności ziarna - metody: przemysłowa i odwoławcza. Określanie wpływu przechowywania na ilość i jakość glutenu ziarna zbóż. Określanie cech jakościowych tłuszczu jako wykładnika jakości nasion roślin oleistych. Ocena korzeni buraka cukrowego przechowywanych w zróżnicowanych warunkach termicznych. Charakterystyka obiektów przechowalniczych służących do przechowywania płodów rolnych. Zmiany jakościowe zachodzące w ziemniakach podczas przechowywania – ciemnienie enzymatyczne i nieenzymatyczne produktów, zmiany jakości zdrowotnej żywności podczas przechowywania – oznaczanie zawartości N-NO3 w przechowywanych płodach rolnych. Zmiany jakościowe i ilościowe zachodzące podczas przechowywania – oznaczanie sumy kwasów i witaminy C i zawartości cukrów. Określanie terminu dojrzałości zbiorczej płodów rolnych. Zajęcia terenowe – zwiedzanie obiektów przechowalniczych.
Cel kształceniaPoznanie sposobów przechowywania, czynników kształtujących odporność na zmiany przechowalnicze, rozwiązań technicznych wykorzystywanych w przechowalnictwie płodów rolnych. Nabycie umiejętności praktycznego pokierowania procesem przechowywania, umiejętności rozpoznawania symptomów zmian rzutujących na jakość towaru i odpowiedniej reakcji na zachodzące przemiany. Wpojenie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej w zakresie przechowywania żywności, bezpiecznego obchodzenia się z nią i estetyki pakowania.
Literatura podstawowa1) Ciećko Z., Ocena jakości i przechowalnictwo produktów rolnych, UWM Olsztyn, 2003 2) Grzesiuk S., Kulka K., Fizjologia i biochemia nasion, PWRiL Warszawa, 1981 3) Horubała A., Podstawy przechowalnictw żywności, PWN Warszawa, 1975 4) Kubicki K., Biologiczne i techniczne uwarunkowania przechowywania ziemniaków, PWN Warszawa, 1988 5) Schulz H., Bottcher H., Składowanie produktów roślinnych, AR w Lublinie, 1990 6) Tendaj M., Przechowywanie warzyw, AR w Lublinie, 1991
Literatura uzupełniająca1) Kączkowski J., wyd. PWN Warszawa, Biochemia roślin, 1985r., tom 2) Czuba R., Mazur T., wyd. PWN Warszawa, Wpływ nawożenia na jakość plonów, 1988r., tom 3) Grzesiuk S., Kulka K., wyd. PWRiL Warszawa, Fizjologia i biochemia nasion, 1981r., tom 4) Sikorski E. (red.), wyd. WNT Warszawa, Chemia żywności, t. I, t. II, t. III., 2007r., tom
Uwagi