Rolnicze bazy informatyczne

Agricultural datebases

2024Z

Kod przedmiotu01S1-ROLNBAZYIN
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńKOMPUTEROWE:Wprowadzenie do programu Access. Tworzenie tabel w relacyjnym modelu danych – tryb podstawowy. Tworzenie tabel w relacyjnym modelu danych – tryb zaawansowany. Budowa, tworzenie i zastosowanie kwerend do przetwarzania danych. Formularze. Drukowanie danych z zastosowaniem raportów. Projektowanie indywidualnych baz danych wykorzystywanych w rolnictwie.
Opis wykładówn/a
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Beyonn-Davies P., Systemy baz danych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, , 2003 2) Dąbrowski W., Ptasiński P., Bazy danych, Akademickie Podręczniki Multimedialne, 2003 3) Borusiewicz A., Tarkowski B., Załuski D., Olczyk T, Technologia informacyjna. Seria: Skrypty i podręczniki akademickie., WSA Łomża, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi