Rynki rolne i ogrodnicze

Agricultural and Horticultural Markets

2022Z

Kod przedmiotu01S1-RRO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Biuletyny informacyjne , 1)Biuletyny informacyjne ARR, 2)Bazy internetowe FAO, EUROSTAT, GUS, 3)Rynek rolny IERiGŻ, ARR, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi