Systemy gospodarowania rolniczego

2023Z

Kod przedmiotu01S1-SGR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Falkowski J., Kostrowicki J., Geografia rolnictwa świata , PWN Warszawa, 2001, s. 516 2) Olaczek R. (red.) , Zasoby glebowe i roślinne - użytkowanie, zagrożenia, ochrona, PWRiL Warszawa, 2012 3) Clive A. Edwards, Rattan Lal, Patrick Madden, Robert H. Miller, Gar House (red.) , Sustainable agricultural systems, Soil and water conservation society, USA, 1990, s. 696 4) Kiley-Worthington M. , Eco-agriculture: food first farming. Theory and practice, Souvenir Press, 1993, s. 276
Literatura uzupełniająca
Uwagi