Statystyka matematyczna w rolnictwie

Mathematical Statistics in Agriculture

2021Z

Kod przedmiotu01S1-SMR
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gołaszewski J. Puzio-Idźkowska M., Stawiana-Kosiorek A., Załuski D., Statystyka dla przyrodników z przykładami i zadaniami, UWM Olsztyn, 2003, s. 129 2) Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN Warszawa, 1999, s. 282 3) Kala R., Statystyka dla przyrodników, AR Poznań, 2005, s. 234
Literatura uzupełniająca
Uwagi