Środki ochrony roślin

Plant protection products

2023L

Kod przedmiotu01S1-SRODOCHRO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówCharakterystyka wybranych substancji aktywnych z grupy zoocydów, fungicydów i herbicydów oraz mechanizmy ich działania. Formy użytkowe środków ochrony roślin, z uwzględnieniem adiuwantów i mieszanin pestycydowych. Środki ochrony roślin i ich znaczenie w integrowanej ochronie roślin, klasyfikacja i podział według pochodzenia ( chemiczne, biologiczne, biotechniczne). Toksyczność chemicznych środków ochrony roślin oraz ich zachowanie w środowisku; wpływ na zdrowie człowieka i organizmy biocenoz. Postęp w chemicznej ochronie roślin. Minimalizacja zagrożeń pestycydowych w świetle Dobrej Praktyki Ochrony Roślin, przyczyny niewłaściwego działania środków ochrony roślin, reklamacje zabiegów. Normy prawne dotyczące obrotu stosowania środków ochrony roślin w Polsce. ,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:Opis wraz z prezentacją wybranych analiz wykonywanych przy rejestracji środków ochrony roślin. Opis wraz z prezentacją wybranych analiz dotyczących oceny skuteczności środków ochrony roślin. Bezpieczeństwo stosowania środków ochrony roślin. Etykieta-instrukcja stosowania. Wyszukiwanie informacji o środkach ochrony roślin z uwzględnieniem dostępu do internetu. Prezentacje filmów dotyczących środków ochrony roślin.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Banaszkiewicz T., Chemiczne środki ochrony roślin- zagadnienia ogólne, UWM Olsztyn, 2003 2) Kryczyński S, Podstawy fitopatologii , Fundacja Rozwój SGGW , 2002 3) Malinowski H, Odporność owadów na insektycydy, Wieś jutra, 2003 4) Woźnica H. , Herbologia - podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów , PWRiL Poznań, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi