Specjalizacyjne seminarium inżynierskie

Special seminar for bechelor degree students

2024Z

Kod przedmiotu01S1-SSI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium dyplomowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń DYPLOMOWE:ĆWICZENIA:Praca inżynierska-metodologia przygotowania. Określenie zagadnień inżynierskich i aktualny stan wiedzy. Wybór obiektu i identyfikacja problemów do rozwiązania. Aktualne metody rozwiązania identyfikowanych problemów. Indywidualna koncepcja dyplomanta. Weryfikacja przyjętej koncepcji rozwiązania problemów.
Opis wykładówxxx
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi