Szczegółowa uprawa roślin

Crop production

2023L

Kod przedmiotu01S1-SZCUPR2
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówSiedliskowe uwarunkowania plonowania. Odmianowe uwarunkowania technologii uprawy i jakości surowca. Wymagania agrotechniczne (przedplon, uprawa roli, siew, nawożenie, pielęgnacja, zbiór) – roślin bobowatych i przemysłowych. Ranking roślin pastewnych. Ekonomiczne i energetyczne uwarunkowania technologii uprawy roślin bobowatych i przemysłowych. Technologia a jakość surowca, fałszowanie żywności podczas produkcji pierwotnej. Przegląd krajowych i zagranicznych wyników badań agrotechnicznych z roślin bobowatych i przemysłowych.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Budowa morfologiczna i anatomiczna roślin rolniczych. Biologia wzrostu i rozwoju roślin – bobowatych, oleistych, włóknistych, specjalnych. Diagnostyka i identyfikacja gatunków i typów na kolekcji.,ĆWICZENIA TERENOWE:ĆWICZENIA:Budowa morfologiczna i anatomiczna roślin rolniczych. Biologia wzrostu i rozwoju roślin – bobowatych, oleistych, włóknistych, specjalnych. Diagnostyka i identyfikacja gatunków i typów na kolekcji.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jasińska Z, Kotecki A, Szczegółowa uprawa roślin , AR Wrocław, 2003 2) Szempliński W., Rośliny rolnicze, UWM Olsztyn, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi