Technika rolnicza

Agricultural technics

2022Z

Kod przedmiotu01S1-TECHNROL
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Banasiak J. (red.)., Banasiak J. (red.). Agrotechnologia., PWN, 1999 2) Bernacki H., Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych. , t. 1- I i II, PWRiL, 1977 3) Kanafojski Cz., Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych. , t. 1- III, 2., PWRiL, 1977 4) Karwowski T., Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych., t. 2- II, PWRiL, 1982 5) Kuczewski J., Waszkiewicz Cz., Mechanizacja rolnictwa. Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej., SGGW, 2007 6) Muzalewski A., Zasady doboru maszyn do gospodarstw rolniczych., IBMER Warszawa, 2008 7) Orzoł S. , Eksploatacja rolniczych środków technicznych., ART Olsztyn, 1995 8) Skrobacki A., Ekielski A., Pojazdy, ciągniki rolnicze., Wieś Jutra, 2012 9) Samborski Stanisław, Rolnictwo precyzyjne, PWN, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi