Technologie informacyjne

Information technologies

2021Z

Kod przedmiotu01S1-TINF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńKOMPUTEROWE:System operacyjny WINDOWS. Edytor tekstów – MS WORD. Arkusz kalkulacyjny – MS EXCEL. Programy prezentacyjne – POWER POIN
Opis wykładówIA KOMPUTEROWE:System operacyjny WINDOWS. Edytor tekstów – MS WORD. Arkusz kalkulacyjny – MS EXCEL. Programy prezentacyjne – POWER POINT
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gołaszewski J., Informatyka w zarysie., UWM Olsztyn, 2002, s. 170 2) Gołaszewski J., Klasa A., Jakubiuk P., Borusiewicz A., Stawiana-Kosiorek A., Załuski D. , Przewodnik do ćwiczeń z informatyki na kierunkach przyrodniczych, UWM Olsztyn, 2002, s. 132
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak