Zarządzanie jakością

2023L

Kod przedmiotu01S1-ZAJ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówIstota i charakterystyka zarządzania jakością. Charakterystyka zasad wdrażania zarządzania jakością wg normy ISO 9000. Wdrażanie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Certyfikacja systemu zarządzania jakością. Koncepcja TQM. Rachunek kosztów jakości. Systemy zarządzania i możliwości ich integracji w przedsiębiorstwie.,ĆWICZENIA PROJEKTOWE:ĆWICZENIA:Analiza problemów jakości z wykorzystaniem narzędzi zarzadzania (Diagram przebiegu procesu, Arkusz częstości zdarzeń, Wykres Pareto, Diagram Ishikawy, FMEA, QFD). Zasady zarządzania jakością w praktyce. Polityka jakości organizacji. Mapa procesów w przedsiębiorstwie. Dokumentacja systemu zarządzania jakością. Procedury systemu zarządzania jakością (postępowanie z wyrobem niezgodnym, działania korygujące, działania zapobiegawcze, audity wewnętrzne, nadzór nad zapisami, nadzór nad dokumentacją). Auditowanie (Program i plan auditu, listy kontrolne).
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, 2009r 2) M. Urbaniak, Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarcze, wyd. Difin, 2007r
Literatura uzupełniająca
Uwagi