Zarządzanie ochroną środowiska w agrofirmie

Environmental Management in Agribusiness

2023Z

Kod przedmiotu01S1-ZOS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPROJEKTOWE:ĆWICZENIA:Ocena wpływu problemów ekologicznych na gospodarowanie na obszarach wiejskich. Metody identyfikacji aspektów środowiskowych działalności rolniczej. Identyfikacja elementów prośrodowiskowych w polskich i unijnych programach rozwoju agrobiznesu. Obowiązki środowiskowe wynikające z programów wspierających rolnictwo. Ewidencjonowanie wpływu na środowisko przedsiębiorstw agrobiznesu. Instrumenty zarządzania ochroną środowiska stosowane w rolnictwie. Zasady certyfikacji ekologicznej produktów i usług agrobiznesu
Opis wykładówBrak
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) P. Ilnicki, )Polskie rolnictwo a ochrona środowiska, UP w Poznaniu, 4002
Literatura uzupełniająca
Uwagi