Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Animal Nutrition and Feed Science

2022Z

Kod przedmiotu01S1-ZZP
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówSkładniki odżywcze pasz, ich rola, różnice w trawieniu między gatunkami zwierząt i konsekwencje żywieniowe. Wartościowanie energii i białka pasz dla różnych gatunków zwierząt gospodarskich według systemów funkcjonujących w kraju. Konserwowanie pasz. Charakterystyka wartości odżywczej pasz objętościowych i treściwych, ich rola i zastosowanie w żywieniu różnych grup wiekowych i produkcyjnych zwierząt gospodarskich. Mieszanki pasz treściwych, zasady stosowania, znaczenie w żywieniu zwierząt. Żywienie krów mlecznych i świń w różnych fazach fizjologicznych i przy różnej produkcyjności. Dodatki paszowe.,ĆWICZENIA:Zasady oznaczania zawartości podstawowych składników pokarmowych, określania strawności składników oraz obliczania wartości energetycznej pasz. Ocena jakości siana, kiszonek oraz poznanie różnych grup pasz treściwych. Zasady tworzenia receptur mieszanek treściwych. Zasady korzystania z różnych norm żywieniowych oraz bilansowania dawek pokarmowych (mieszanek pełnodawkowych) dla krów mlecznych o różnej wydajności oraz dla świń.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Chachułowa i J. Skomiał, Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, SGGW Warszawa, 1994 2) M Dymnicka i J.L. Sokół, Podstawy żywienia zwierząt, SGGW Warszawa, 2001 3) D. Jamroz i A. Potkański, Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, tom 2. Podstawy szczegółowego żywienia zwierząt., PWN, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi