Chemia rolna

Agricultural chemistry

2020L

Kod przedmiotu2001N1-CHEMROL
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające chemia, gleboznawstwo, fizjologia roślin
Wymagania wstępne podstawy pracy w laboratorium, podstawy gleboznawstwa
Opis ćwiczeńPotrzeby wapnowania gleb. Jakościowa analiza nawozów wapniowych. Magnez w glebie i roślinach. Oznaczanie przyswajalnego magnezu w glebie. Jakościowa analiza nawozów magnezowych. Azot w glebie, roślinach. Oznaczanie N-og. w roślinie. Jakościowa analiza nawozów azotowych. Fosfor w glebie, roślinach. Oznaczanie przyswajalnego fosforu w glebie. Jakościowa analiza nawozów fosforowych. Potas w glebie,roślinach. Oznaczanie przyswajalnego potasu w glebie. Jakościowa analiza nawozów potasowych. Siarka w glebie, roślinach. Oznaczanie S-SO4 w glebie. Jakościowa analiza nawozów siarkowych. Mikroelementy (Fe, B, Cu, Zn, Mn, Co, Mo) w glebie, roślinach. Oznaczanie przyswajalnego manganu w glebie. Jakościowa analiza nawozów mikroelementowych. Nawozy wieloskładnikowe stałe i płynne. Zasady mieszania nawozów. Przygotowanie nawozu do dolistnego dokarmiania roślin. Nawozy naturalne i organiczne. Oznaczanie N-og. i N-NH4 w oborniku. Wymagania pokarmowe i potrzeby nawozowe roślin w płodozmianie.
Opis wykładówTeorie i prawa odżywiania roślin. Gleba jako źródło składników pokarmowych roślin. Zawartość i formy występowania w glebie makro- i mikroelementów. Pobieranie i fizjologiczna rola makro- i mikroskładników w roślinie. Nawozy mineralne pojedyncze i wieloskładnikowe –produkcja, skład chemiczny i zasady stosowania. Nawozy naturalne, organiczne i organiczno - mineralne - produkcja, skład chemiczny, sposoby przechowywania, dawki i terminy stosowania. Nawożenie i jego wpływ na jakość roślin zbożowych, okopowych, przemysłowych, motylkowatych, pastewnych i trwałych użytków zielonych.
Cel kształceniaOpanowanie zasad żywienia roślin uprawnych oraz ocena odczynu i zasobności gleb w podstawowe składniki pokarmowe. Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu analizy jakościowej nawozów mineralnych i naturalnych oraz ich stosowania.
Literatura podstawowa1) Filipek T (red.),, 1) Filipek T (red.), 2002r., "Podstawy i skutki chemizacji agrosystemów", wyd. AR Lublin, 2) Mercik S. (red.), 2002r.,"Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne", wyd. SGGW, 3) Filipek T. , 2006r., "Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i analityczne", wyd. AR Lublin, 4) Gorlach E.Mazur T., 2001r., "Chemia rolna", wyd. PWN, 5) Grzebisz W., 2008r., "Nawożenie roślin uprawnych", wyd. PWRiL, t.1 i 2, 6) Lityński T.,Jurkowska H., 1982r., "Żyzność gleby i odżywianie się roślin", wyd. PWN, AR Lublin, 2001 2) Mercik S. (red.), Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne, SGGW Warszawa, 2002 3) Filipek T., Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i analityczne, AR Lublin, 2006 4) Gorlach E.Mazur T., Chemia rolna, PWN, 2001 5) Grzebisz W, Nawożenie roślin uprawnych, t. 1 i 2, PWR i L, 2008, 2009 6) Lityński T.,Jurkowska H., Żyzność gleby i odżywianie się roślin, PWN, 1982
Literatura uzupełniająca1) Fotyma M., Mercik S., Faber A., wyd. PWR i L, Chemiczne podstawy żyzności gleb i nawożenia, 1987r., tom 2) Bergmann W, wyd. PWR i L, Atlas objawów niedoboru lub nadmiaru składników pokarmowych u roślin uprawnych, 1982r., tom 3) Czuba R. (red), wyd. wyd. POLICE, Nawożenie mineralne roślin uprawnych, 1996r., tom
Uwagigrupy 14-18 osób