Doradztwo rolnicze

Agricultural Consulting

2020Z

Kod przedmiotu2001N1-DORR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTeoretyczne podstawy doradztwa. Percepcja. Komunikacja interpersonalna. Czynniki warunkujące skuteczność usługi doradczej.Formy i metody oddziaływań doradczych. Ocena możliwości funkcjonowania i rozwoju nowych podmiotów w systemie agrobiznesu. Identyfikacja potrzeb doradczych (studium przypadku). Proces doradczy - rozwiązywanie problemów podmiotów funkcjonujących w systemie agrobiznesu na wybranych przykładach. Ocena proponowanych rozwiązań pod kątem możliwości ich wdrażania.
Opis wykładówOrganizacja systemu doradztwa na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce i UE. Tendencje rozwojowe w doradztwie. Zakres instytucjonalny i funkcjonalny doradztwa. Ewolucja potrzeb doradczych w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. Doradztwo w procesie identyfikacji i rozwiązywania problemów doradczych. Rola doradztwa w relacjach agrobiznesu z otoczeniem instytucjonalnym. Doradztwo w wybranych ogniwach agrobiznesu.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z systemem doradztwa jako sferą kompetentnych usług na rzecz funkcjonowania i rozwoju zarówno przedsiębiorstwa rolniczego, jak i przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą w otoczeniu rolnictwa.
Literatura podstawowa1) Kujawiński W., Metodyka doradztwa rolniczego, www.cdr.gov.pl/images/wydawnictwa/2009/2009-METODYKA-DORADZTWA-ROLNICZEGO.pdf, 2009 2) Rasz H., Stankiewicz D., Systemy doradztwa rolniczego w krajach Unii Europejskiej, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_04/i-1049.pdf , 2004 3) Król Monika A., Model doradztwa rolniczego w Polsce na tle rozwiązań przyjętych w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej, http://www.fapa.org.pl/gfx/saepr/Model%20doradztwa%20rolniczego.pdf, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi