Doradztwo technologiczno-ekonomiczne

Technological and Economic Advisory Services

2021L

Kod przedmiotu2001N1-DTE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzająceOgólna uprawa roli i roślin
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńDoradztwo specjalistyczne, jego systemy. Rola i zadania doradztwa technologicznego, metody. Nowe tendencje w produkcji rolniczej. Efektywność agronomiczna, ekonomiczna i jakościowa agrotechnologii; zarządzanie technologiami. Główne wyróżniki procesu produkcji ziemiopłodów w różnych systemach gospodarowania. Planowanie agronomicznie efektywnych technologii produkcji głównych gatunków roślin uprawnych. Wycena efektywności ekonomicznej zaprojektowanych technologii produkcji głównych roślin towarowych.
Opis wykładów-
Cel kształceniaZdobycie umiejętności zaplanowania technologii produkcji wybranych taksonów z zachowaniem zasad gospodarki rynkowej i ochrony środowiska.
Literatura podstawowa1) Muzalewski A., Koszty eksploatacji maszyn, Wyd. IBMER Warszawa, 2007 2) Reisch E., Zeddies J. , Wprowadzenie do ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, Wyd. AR Poznań,, 1995 3) Zegar J., Zróżnicowanie regionalne rolnictwa, Wyd. GUS Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca1) brak, tom
Uwagibrak