Doradztwo w ochronie roślin

Crop Protection Consulting

2022Z

Kod przedmiotu2001N1-DWOR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzająceentomologia, fitopatologia, herbologia
Wymagania wstępneznajomość agrofagów i metod ich zwalczania
Opis ćwiczeńMetody diagnozowania i sygnalizacji pojawu agrofagów roślin uprawnych na wybranych przykładach. Podejmowanie decyzji o zastosowaniu właściwego środka ochrony oślin w zależności od rodzaju i intensywności pojawu agrofaga oraz czynników środowiskowych i ekonomicznych. Wykorzystanie systemów wspomagania decyzji w doradztwie ochrony roślin.
Opis wykładówOchrona roślin w różnych systemach rolniczych, w przechowalniach i pod osłonami, rola metod nie chemicznych. Podstawowe akty prawne na szczeblu unijnym i krajowym dotyczące obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz ograniczenia ryzyka pestycydowego. Znaczenie doradztwa i szkoleń w integrowanej ochronie roślin; jednostki zajmujące się ochroną roślin oraz doradztwem w ochronie roślin
Cel kształceniaPrzekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw doradztwa w ochronie roślin, ukazanie roli doradztwa w stymulowaniu procesów innowacyjnych w rolnictwie.
Literatura podstawowa1) Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Ministerstwo Środowiska, Kodeks dobrej praktyki rolniczej., Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Ministerstwo Środowiska, 2004 2) Czaczyk Z., Wybrane problemy z wdrażaniem systemów wspierania i podejmowania decyzji w rolnictwie., Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, 2013 3) Pruszyński S., Walczak F., Rola regionalnej sygnalizacji w wyznaczaniu optymalnego terminu zwalczania agrofagów., Progress in Plant Protection, 2006 4) Pruszyński S., Wolny S., Przewodnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin, IOR PIB, 2009
Literatura uzupełniająca1) wybrane strony internetowe: sygnalizacja występowania agrofagów, rejestr środków ochrony roślin, wykaz środków zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, atlasy najczęściej występujących chorób, szkodników i chwastów w roślinach rolniczych., tom
Uwagi