Fitopatologia

Fitopathology

2021Z

Kod przedmiotu2001N1-FITOP
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebotanika, ogólna uprawa roli i roślin
Wymagania wstępneznajomość budowy roślin, umiejętność posługiwania się mikroskopem
Opis ćwiczeńChoroby powodowane przez czynniki nieinfekcyjne. Choroby powodowane przez wiroidy i wirusy. Choroby powodowane przez fitoplazmy i bakterie. Choroby powodowane przez pierwotniaki i glonowce. Choroby powodowane przez grzyby. Choroby powodowane przez pasożytnicze rośliny nasienne. Klasyfikacja i diagnostyka patogenów roślin. Rozpoznawanie objawów chorób roślin. Metody profilaktyki i zwalczania
Opis wykładówSymptomatologia i etiologia chorób z uwzględnieniem grup taksonomicznych sprawców (czynniki abiotyczne, biotyczne: wirusy, bakterie, organizmy grzybopodobne, grzyby, pasożytnicze rośliny nasienne). Szkodliwość chorób roślin. Uwarunkowania egzo –i endogenne procesu chorobowego oraz interakcje patogen-gospodarz, patogen–antagonista, odporność. Metody diagnostyczne w fitopatologii. Epidemiologia chorób roślin. Metody ochrony roślin przed chorobami. Biotechnologia w ochronie roślin przed chorobami.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z patogenami zagrażającymi plantacjom roślin uprawnych. Wskazanie roli poprawnej diagnostyki chorób roślin w procesach produkcyjnych. Kształtowanie umiejętności stosowania prawidłowych metod zwalczania chorób
Literatura podstawowa1) Borecki Z., Nauka o chorobach roślin , ,r., "Fitopatologia. Podstawy fitopatologii", wyd. , t.I, 3) Weber Z., Kryczyński S. , 2011r., wyd. PWRiL, t.II., wyd. PWRiL , 2001 2) Weber Z., Kryczyński S. , "Fitopatologia. Podstawy fitopatologii", PWRiL, 2010 3) Weber Z., Kryczyński S., "Fitopatologia. Choroby roślin uprawnych", , t. II, PWRiL, 2011
Literatura uzupełniająca1) Marcinkowska J., wyd. SGGW, Oznaczanie rodzajów grzybów ważnych w patologii roślin", 2003r., tom 2) Marcinkowska J., wyd. SGGW, "Oznaczanie rodzajów ważnych organizmów fitopatogenicznych (Fungi, Oomycota, Plasmodiophorida)", 2010r., tom
Uwagi-