Fizjologia roślin

Plant physiology

2020Z

Kod przedmiotu2001N1-FIZJOROS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kozłowska M,, Fizjologia roślin, PWRiL, , 2007 2) Kopcewicz J., Lewk St., Postawy fizjologii roślin, PWN, 2002 3) Lewak St., Kopcewicz J., Fizjologia roślin - wprowadzenie, PWN, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi