Genetyka roślin

Plants genetics

2020Z

Kod przedmiotu2001N1-GENROS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Węgleński P. (red.)., Genetyka molekularna, PWN Warszawa, 2012 2) Brown T.A., Genomy, PWN Warszawa, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi