Grafika inżynierska

Engineering graphics

2022Z

Kod przedmiotu2001N1-GRAFIN
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzająceTechnologie informacyjne
Wymagania wstępneUmiejętność obsługi komputera. Podstawy geometrii z programu kształcenia szkoły średniej
Opis ćwiczeńWprowadzenie do programu AutoCAD . Konstrukcje geometryczne. Rzutowanie prostokątne. Rzutowanie prostokątne z przekrojami. Rzutowanie aksonometryczne. Wymiarowanie.
Opis wykładówn/a
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie: geometrycznych podstaw rysunku technicznego, normatywnych form zapisu graficznego (rzutowanie, przekroje rysunkowe, wymiarowanie), pracy z programem typu CAD (Computer Aided Design).
Literatura podstawowa1) Wawer M., Grafika inżynierska. Przykłady modelowania 2D i 3D MegaCAD 2005 i 2006 , SGGW, 2006 2) Sikorski P., Fornal B., Fortuna-Antoszkiewicz B., Czyżowski B.,, AutoCAD w architekturze krajobrazu. Wprowadzenie, SGGW, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi