Gospodarka składnikami pokarmowymi roślin

Plant Nutrient Management

2021Z

Kod przedmiotu2001N1-GSPR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceChemia rolna, Fizjologia roślin, Gleboznawstwo
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych cech żyzności gleby i mineralnego żywienia roślin.
Opis ćwiczeńPobór prób glebowych i roślinnych, jako podstawa właściwej gospodarki składnikami pokarmowymi roślin. Oznaczenie P, K, Nmin. pH(KCl i H2O) w glebie, szybkie testy glebowe i roślinne. Założenie i prowadzenie doświadczenia nawozowego (NPK) – obserwacje rozwoju roślin. Dobór nawożenia dla wybranych roślin – projekt nawozowy, klasy zasobności, liczby graniczne.
Opis wykładówPrawa nawozowe związane z gospodarką składnikami pokarmowymi w glebie i rolniczych roślinach uprawnych. Zawartość, zasobność i bilans składników pokarmowych oraz mechanizmy ich przemieszczania się w glebie. Objawy nadmiaru i niedoboru makro- i mikroelementów w roślinach uprawnych. Równowaga jonowa roślin, antagonistyczne i synergistyczne oddziaływania pomiędzy składnikami pokarmowymi. Normy optymalnego stanu odżywienia roślin. Wpływ nawożenia na plon i jakość roślin. Możliwości wykorzystania nawozowych programów komputerowych.
Cel kształceniaPoznanie zasad właściwego doboru składników pokarmowych dla roślin uprawnych, przyczyn niedoboru lub nadmiaru tych składników. Opanowanie zasad poboru próbek glebowych i roślinnych w celu optymalizacji plonowania roślin i ich jakości w zgodzie z zasadami integrowanej produkcji roślin i Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.
Literatura podstawowa1) Grzebisz W. , Technologia nawożenia roślin uprawnych - fizjologia plonowania - Oleiste, okopowe i strączkowe, t. 1, PWRiL Poznań, 2011 2) Grzebisz W., Technologia nawożenia roślin uprawnych - fizjologia plonowania - Zboża i kukurydza., t. 2, PWRiL Poznań, 2012, s. 284 3) Fotyma M, Mercik S., Faber A., Chemiczne podstawy żyzności gleb i nawożenia, PWRiL Warszawa, 1987, s. 320
Literatura uzupełniająca1) Lityński T., Jurkowska H., wyd. PWN Warszawa, Żyzność gleby i odżywianie się roślin, 1982r., tom , 644s.
UwagiLiczba osób w grupie 12-18