Inżynierski rachunek kosztów w rolnictwie

Finance and Accounting for Engineers

2021L

Kod przedmiotu2001N1-IRKR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzającerachunkowość
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPojęcie kosztów i określenia bliskoznaczne ich zakres i klasyfikacje. Typy i formy rachunku kosztów. Grupowanie kosztów na potrzeby sprawozdawcze. Różnice w stosowanych modelach rachunku kosztów i ich powiązania z rachunkiem wyników. Przekroje i zasady ewidencji kosztów. Metody kalkulacji kosztów. Kontrola budżetowa kosztów. Rachunek kosztów działań
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaPrezentacja sposobów poprawy efektywności gospodarowania w oparciu rachunek kosztów
Literatura podstawowa1) Matuszek J., Kołosowski M., Krokosz-Krynke Z., Rachunek kosztów dla inżynierów, PWE. Warszawa, 2011 2) Nowak E., Rachunek kosztów. Podejście sprawozdawcze i zarządcze , wyd. Ekspert, wydawnictwo i doradztwo. Wrocław, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi