Międzynarodowe organizacje rolnicze

Agricultural international organizations

2022Z

Kod przedmiotu2001N1-MIEDORGRO
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówMiędzynarodowe organizacje rolnicze – rys historyczny, ich rola w rozwoju społeczno-gospodarczym państw świata. FAO – cele i zadania, sytuacja żywnościowa świata, bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności, doskonalenie produkcji rolniczej, wymiana i dystrybucja produktów pochodzenia rolniczego, stabilizacja cen na surowce rolnicze. WTO – tworzenie regulacji rynku rolnego. OECD – cele, funkcja, perspektywy rozwoju rolnictwa. WTO – rola w liberalizacji handlu międzynarodowego, tworzenie wolnej konkurencji. CEFTA – udział w tworzeniu strefy wolnego handlu, ochrona rolnictwa. OIE – monitorowanie globalnej sytuacji chorób zwierząt gospodarskich i jakości produktów zwierzęcych, ujednolicanie systemu identyfikacji zwierząt. ISNAR– udział w rolniczych badaniach dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej. APHCA – promowanie produkcji zwierzęcej, diagnozowanie i kontrolowanie chorób zwierząt gospodarskich. Branżowe organizacje rolnicze działające na arenie międzynarodowej, ich działalność i projekty. Rodzime organizacje rolnicze.
Cel kształceniaPrezentacja działalności międzynarodowych organizacji rolniczych. Uświadomienie funkcji i roli jaką odgrywają rolnicze organizacje w kreowaniu nowoczesnego rolnictwa.
Literatura podstawowa1) Gumkowski Z. , 2000r., "Organizacje rolnicze w Unii Europejskiej.", 2) Kozłowska B. , 1995r., "Rolnicze organizacje zawodowe na obszarze Unii Europejskiej.", wyd. Warszawa, Wyd. SGGW. , 3) FAO, OECD, WHO, WTO, CEJA CEFAR , "- oficjalne strony on- line".
Literatura uzupełniająca1) Menkes J., Wasilkowski A. , wyd. -, Organizacje Międzynarodowe, 2004r., tom 2) Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A. , wyd. -, Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski – studium porównawcze, 2004r., tom
Uwagi