Nasiennictwo

Seed science and technology

2021Z

Kod przedmiotu2001N1-NASIE
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającegenetyka, hodowla roślin
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńElementy biologii nasion i nasionoznawstwa. Etapy kwalifikacji materiału siewnego. Ocena organoleptyczna materiału siewnego. Pobieranie prób w nasiennictwie. Międzynarodowe przepisy oceny nasion. Laboratoryjna ocena jakości materiału siewnego: wilgotność, czystość, masa 1000 nasion, zdolność kiełkowania, żywotność, wigor, zdrowotność. Wymagania jakościowe dla materiału siewnego. Ocena sadzeniaka ziemniaka. Dokumentacja w nasiennictwie. Uszlachetnianie materiału siewnego
Opis wykładówZadania i zakres nasiennictwa, związki z hodowlą roślin i praktyką rolniczą. Ocena i rejestracja odmian. Ochrona odmian. Wyłączne prawo do odmiany a przywileje i obowiązki rolnika. Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe. Kategorie i stopnie kwalifikacji materiału siewnego. Degeneracja odmian i materiału siewnego. Zasady produkcji materiału siewnego odmian roślin uprawnych populacyjnych i mieszańcowych. Historia , organizacja oraz stan hodowli i nasiennictwa w kraju. Światowy przemysł nasienny.
Cel kształceniarzekazanie wiedzy na temat znaczenia doboru odmian i kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji roślinnej. Zapoznanie z podstawami oceny i kwalifikacji odmian i materiału siewnego. Przedstawienie specyfiki produkcji nasiennej roślin rolniczych. Poznanie zasad korzystania z odmian i materiału siewnego w aspekcie ochrony praw autorskich hodowców odmian. Przekazanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania i stanu sektora hodowlano - nasiennego w Polsce.
Literatura podstawowa1) Kwiatkowski J. nszczukowski S., Tworkowski J. , 1., 2001r., "Wybrane zagadnienia z nasiennictwa", wyd., 2) 2000r., "Nasiennictwo", wyd. , t.1,2, 3) Szymczyk R., 2006r., ", wyd. PWRiL, 4)2012r., " nasiennictwie"., UWM Olsztyn, 2017 2) Duczmal K., Tucholska H. (red),, Odmianoznawstwo i ocena odmian, PWRiL, 2006
Literatura uzupełniająca1) Anonim, wyd. DzU.RP poz 1512, , .Ustawa z dnia 9 listopada 2012 o nasiennictwie, 2012r., tom
Uwagibrak