Obsługa subwencji rolniczych

Agricultural subvention service

2021L

Kod przedmiotu2001N1-OBSLSUBRO-ns
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Szumski, Wspólna Polityka Rolna oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej , Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2012 2) Stankiewicz D., Wspólna Polityka Rolna, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/2A78EBD0AA49C2EAC1257799003E0656/$file/WPR.pdf , 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi