Praca inżynierska

Engineer’s Thesis

2021L

Kod przedmiotu2001N1-PINZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńTemat pracy dyplomowej: • Powinien być zgodny z profilem kształcenia określonym w sylwetce absolwenta kierunku rolnictwo i budowa maszyn. • Powinien - w miarę możliwości - uwzględniać rzeczywiste problemy techniczne, organizacyjne i ekonomiczne występujące w rolnictwie.
Opis wykładówx
Cel kształceniaPraktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu rolnictwa określonego w temacie pracy dyplomowej.
Literatura podstawowa1) R. Zendrowski, Praca magisterska – Licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDEWU, Warszawa , 2011 2) K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną licencjacką magisterską doktorską , Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2012 3) M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów , Wydawnictwo Impuls, Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca1) Z zakresu tematyki pracy dyplomowej, tom
Uwagix