Praca inżynierska

Engineer’s Thesis

2022Z

Kod przedmiotu2001N1-PINZ2
Punkty ECTS 13
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńTemat pracy dyplomowej: • Powinien być zgodny z profilem kształcenia określonym w sylwetce absolwenta kierunku rolnictwo i budowa maszyn. • Powinien - w miarę możliwości - uwzględniać rzeczywiste problemy techniczne, organizacyjne i ekonomiczne występujące w rolnictwie.
Opis wykładówx
Cel kształceniaPraktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu rolnictwa określonego w temacie pracy dyplomowej.
Literatura podstawowa1) R. Zendrowski, Praca magisterska – Licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wydawnictwo. CeDEWU, Warszawa, 2011 2) K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną licencjacką magisterską doktorską , Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2012 3) M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów, Wydawnictwo Impuls, Warszawa, 2010 4) , Literatura z zakresu tematyki pracy dyplomowej, ,
Literatura uzupełniająca
Uwagix