Podstawy ogrodnictwa

Fundamentals of Horticulture

2020Z

Kod przedmiotu2001N1-PODO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnewiadomości na poziomie matury
Opis ćwiczeńMetody przyspieszania polowej produkcji warzyw. Technologia uprawy warzyw: kapustnych, korzeniowych, cebulowych, psiankowatych i dyniowatych. Podstawy agrotechniki i odmianoznawstwa roślin ziarnkowych, pestkowych i jagodowych.
Opis wykładówProdukcja warzyw i owoców w krajach Unii Europejskiej. Stan ogrodnictwa w Polsce i kierunki jego rozwoju. Pochodzenie roślin ogrodniczych, spożycie i znaczenie w odżywianiu. Wpływ czynników siedliska na plonowanie. Rejonizacja i specjalizacja, rozmnażanie roślin ogrodniczych. Zabiegi pielęgnacyjne. Podstawowe zasady integrowanej produkcji warzyw i owoców.
Cel kształceniaWprowadzenie podstaw ogrodnictwa na kierunku rolnictwo. Zaznajomienie studenta z podstawowymi metodami uprawy roślin ogrodniczych.
Literatura podstawowa1) PIENIĄŻEK SZ, "Sadownictwo", PWRIL WARSZAWA, 2000 2) KNAFLEWSKI M, OGÓLNA UPRAWA WARZYW, PWRIL POZNAŃ, 2007 3) Wierzbicka B, Martyniak-Przybyszewska B.,, Biologia i odmianoznawstwo roślin warzywnych, UWM OLSZTYN, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagiprzedmiot prowadzony w małych grupach (12 osobowych)