Przedsiębiorczość

Entrepreneurship

2019L

Kod przedmiotu2001N1-PRZEDS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzająceEkonomia
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych
Opis ćwiczeńKompetencje zawodowe przedsiębiorcy. Pomysł na biznes. Organizowanie i podejmowanie działalności gospodarczej (etapy, formalności). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Koszty prowadzenia działalności. Źródła finansowania przedsięwzięcia gospodarczego, wartość pieniądza w czasie. Analiza otoczenia i poszukiwanie szans w otoczeniu – generowanie pomysłów. Analiza ryzyka przedsięwzięcia. Planowanie działalności gospodarczej
Opis wykładówWprowadzenie do przedsiębiorczości, istota i znaczenie oraz elementarne pojęcia rynkowe – popyt, podaż, rynek. Przedsiębiorca oraz cechy przedsiębiorczej osoby i orientacje na przedsiębiorczość. Formy organizacyjno-prawne przedsięwzięć. Otoczenie przedsiębiorstwa. Majątek i system finansowy w przedsiębiorstwie i źródła finansowania działalności gospodarczej. Rozliczenia podatkowe i ubezpieczenia. Planowanie działalności przedsiębiorstwa. Innowacje jako źródło przedsiębiorczości.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest ułatwienie zrozumienia znaczenia przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej. Celem jest zapoznanie studenta z pojęciem przedsiębiorczości, wskazanie rodzajów działań przedsiębiorczych, określenie cech dobrego przedsiębiorcy oraz motywowanie do poszukiwania możliwości podjęcia oraz samego podejmowania przedsiębiorczych działań.
Literatura podstawowa1) S. Blank, B. Dorf, Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Onepress, 2013, s. 680 2) Sobiecki R (red.), Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach, Difin, 2004, s. 223 3) Ćeślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 443 4) Markowski W., ABC small business'u, Marcus, 2016, s. 528
Literatura uzupełniająca1) Opracowanie zbiorowe, Harvard Business Review. Podręcznik przedsiębiorcy, Dom Wydawniczy Rebis, 2018, s. 384
Uwagi