Rośliny zielarskie

Herbaceous Plants

2020L

Kod przedmiotu2001N1-ROSZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kołodziej B. (red.), Uprawa ziół. Poradnik dla plantatorów , PWRiL Poznań, 2010 2) Jasińska Z., Kotecki A. (red.), Szczegółowa uprawa roślin, AR Wrocław, 2003 3) Rumińska A., Rośliny lecznicze. Podstawy biologii i agrotechniki, PWN Warszawa, 1983 4) Rumińska A., Suchorska K., Węglarz Z., Rośliny lecznicze i specjalne. Podstawy agrotechniki, SGGW Warszawa, 1985
Literatura uzupełniająca
Uwagi