Rolnicze surowce energetyczne

Agricultural Energy Raw Materials

2021Z

Kod przedmiotu2001N1-RSE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kołodziej B. Matyka M., Odnawialne źródła energii Rolnicze surowce energetyczne, Państw. Wyd. Rolnicze i Leśne, Poznań, 2012 2) Bocheński C. I., Biodiesel - paliwo rolnicze, SGGW Warszawa, 2003 3) Gradziuk P., Biopaliwa, Wieś Jutra Warszawa,, 2003 4) Grzybek A. Gradziuk K., Słoma. Energetyczne paliwo, Wieś Jutra Warszawa,, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi