Regulatory wzrostu w uprawie i nawożeniu roślin

Plant growth regulators in crop production and in fertilization

2021Z

Kod przedmiotu2001N1-RWWUINR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające chemia, chemia rolna, fizjologia roślin
Wymagania wstępne podstawy pracy w laboratorium chemicznym, podstawy bologii i fizjologii roślin
Opis ćwiczeńWpływ auksyny na ukorzenianie sadzonek i wzrost korzeni. Działanie gibereliny na kiełkowanie nasion i wzrost elongacyjny roślin. Cytokininy jako hormony opóźniające starzenie się liści. Działanie blastokolin na kiełkowanie nasion. Wpływ auksyn i giberelin na rozwój pąków. Wpływ etylenu na rozwój siewek. Działanie 2,4-D na rośliny jedno- i dwuliścienne. Wpływ jesiennego stosowania tebukonazolu na pokrój rzepaku.
Opis wykładówHistoria odkrycia, definicja i klasyfikacja naturalnych oraz syntetycznych regulatorów wzrostu. Biosynteza regulatorów wzrostu i ich transport w roślinie. Fizjologiczne efekty działania regulatorów wzrostu. Zastosowanie regulatorów wzrostu w praktyce rolniczej, ogrodniczej i leśnej. Wykorzystanie w regulacja mineralnego żywienia roślin. Wpływ na pobieranie i transport składników pokarmowych oraz ich dystrybucję w roślinie. Współdziałanie z nawożeniem mineralnym. Stosowanie inhibitorów i retardantów wzrostu. Antystresowe działanie regulatorów wzrostu i biostymulatorów.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z możliwościami i zasadami wykorzystania egzogennych regulatorów wzrostu i biostymulatorów w produkcji roślinnej.
Literatura podstawowa1) red. L. Jankiewicz,, Regulatory wzrostu i rozwoju roślin , t. 1 i 2, PWN, 1997 2) Piskornik Z. , Fizjologia roślin dla wydziałów ogrodniczych, t. 1 i 2, AR Krakow, 1994 3) Starck Z. Chołuj D., Niemyska B, Fizjologiczne reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska, SGGW Warszawa, 1995
Literatura uzupełniająca1) praca zbiorowa, wyd. UWM Olsztyn, Ćwiczenia z fizjologii roślin, 2006r., tom 2) Nickel, wyd. Springer-Varlag, Berlin, Heidelberg, New York, Plant growth regulators. Agricultural uses, 1982r., tom 3) praca zbiorowa, wyd. AR Poznań, , Przewodnik do ćwiczeń z fizjologii roślin, 2000r., tom 4) praca zbiorowa, wyd. wyd. Wieś Jutra, Warszawa, , Biostimulators in modern agriculture, 2008r., tom
Uwagigrupy 12-16 osób