Środki ochrony roślin

Plant protection products

2021L

Kod przedmiotu2001N1-SRODOCHRO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceFitopatologia, entomologia, herbologia
Wymagania wstępnezaliczenie II roku studiów
Opis ćwiczeńFormy użytkowe środków ochrony roślin, z uwzględnieniem adiuwantów i mieszanin pestycydowych. Etykieta-instrukcja stosowania. Charakterystyka wybranych substancji aktywnych z grupy zoocydów, fungicydów i herbicydów oraz mechanizmy ich działania. Wyszukiwanie informacji o środkach ochrony roślin z uwzględnieniem dostępu do internetu. Prezentacje filmów dotyczących środków ochrony roślin..
Opis wykładówŚrodki ochrony roślin i ich znaczenie w integrowanej ochronie roślin, klasyfikacja i podział według pochodzenia ( chemiczne, biologiczne, biotechniczne). Toksyczność chemicznych środków ochrony roślin oraz ich zachowanie w środowisku; wpływ na zdrowie człowieka i organizmy biocenoz. Postęp w chemicznej ochronie roślin. Minimalizacja zagrożeń pestycydowych w świetle Dobrej Praktyki Ochrony Roślin, przyczyny niewłaściwego działania środków ochrony roślin, reklamacje zabiegów. Normy prawne dotyczące obrotu stosowania środków ochrony roślin w Polsce.
Cel kształceniaWdrażanie znajomości działania środków ochrony roślin oraz zasad prawidłowego ich stosowania
Literatura podstawowa1) Banaszkieicz T., Środki ochrony roślin - zagadnienia ogólne, UWM Olsztyn, 2003 2) Kryczyński S, Podstawy fitopatologii , Fundacja Rozwój SGGW , 2002 3) Malinowski H, Odporność owadów na insektycydy, . Wieś jutra, 2003 4) Woźnica H, Herbologia. Podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów , PWRiL Poznań, 2012
Literatura uzupełniająca1) Opracowane zbiorowe, wyd. IOR Poznań, Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2018/19 dotyczące zwalczania chorób, szkodników oraz chwastów roślin uprawnych, 2018r., tom
Uwagi