Specjalizacyjne seminarium inżynierskie

Special seminar for bechelor degree students

2021L

Kod przedmiotu2001N1-SSI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium dyplomowe
Przedmioty wprowadzająceprzedmioty kierunkowe i specjalnościowe
Wymagania wstępneWiedza z zakresu agrotechnicznych oraz organizacyjno-ekonomicznych uwarunkowań produkcji roślinnej
Opis ćwiczeńPraca inżynierska-metodologia przygotowania. Określenie zagadnień inżynierskich i aktualny stan wiedzy. Wybór obiektu i identyfikacja problemów do rozwiązania. Aktualne metody rozwiązania identyfikowanych problemów. Indywidualna koncepcja dyplomanta. Weryfikacja przyjętej koncepcji rozwiązania problemów.
Opis wykładówxxx
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest wypracowanie zaangażowania studentów w realizację formuły dydaktycznej polegającej na nauczaniu z aktywnym udziałem studentów, samodzielnym opracowaniu przez nich zagadnień, ich prezentacji i dyskusji. Seminarium ma na celu zapoznanie z nową wiedzą, utrwalenie już posiadanej, nauczenie się umiejętności argumentowania w dyskusji, uzasadnienie własnego stanowiska. Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z przestrzeganiem praw autorskich i systemem antyplagiat.
Literatura podstawowa1) J. Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi