Szczegółowa uprawa roślin

Crop production

2021L

Kod przedmiotu2001N1-SZCUPR2
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMikrobiologia, Gleboznawstwo, Botanika, Biochemia, Fizjologia roślin, Chemia rolna, Hodowla roślin
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńBudowa morfologiczna i anatomiczna roślin rolniczych. Biologia wzrostu i rozwoju roślin – bobowatych, oleistych, włóknistych, specjalnych. Diagnostyka i identyfikacja gatunków i typów na kolekcji.
Opis wykładówSiedliskowe uwarunkowania plonowania. Odmianowe uwarunkowania technologii uprawy i jakości surowca. Wymagania agrotechniczne (przedplon, uprawa roli, siew, nawożenie, pielęgnacja, zbiór) – roślin bobowatych i przemysłowych. Ranking roślin pastewnych. Ekonomiczne i energetyczne uwarunkowania technologii uprawy roślin bobowatych i przemysłowych. Technologia a jakość surowca, fałszowanie żywności podczas produkcji pierwotnej. Przegląd krajowych i zagranicznych wyników badań agrotechnicznych z roślin bobowatych i przemysłowych.
Cel kształceniaPoznanie szczegółowych zasad uprawy roślin bobowatych, oleistych, włóknistych i specjalnych. Zdobycie umiejętności monitorowania procesu wzrostu i rozwoju roślin, a także oceny jakości plonów.
Literatura podstawowa1) Jasińska Z, Kotecki A, Szczegółowa uprawa roślin , AR Wrocław,, 2003 2) Szempliński W., Rośliny rolnicze, UWM Olsztyn, 2012
Literatura uzupełniająca1) baza internetowa, "FAOSTAT, EUROSTAT, GUS, COBORU", tom 2) Praca zbiorowa, wyd. ARR, MRiRW, Warszawa, Analizy Rynkowe IERiGŻ – PIB, tom
Uwagi